צוות ושותפים

ועד העמותהיו"רועד מנהל
עזרא פח
דובי שפלר
פיני רבינוביץ הרב נפתלי רייכנר
ליאת ציטרון
אריאל קטן
ועדת ביקורתרואה חשבוןיעוץ משפטי
הגב' נעמה במברגר 
רו"ח מר חיים שמל
מר קובי בירנשטוקעו"ד מיכאל סקופסקי 

טופס הצטרפות

אנו מודים לכל אחת ואחד מכם שיסייע להצלחת המיזם בו נאמר יחד למשפחות: "אתם לא לבד בסיפור הזה".

נשמח להשתתפותכם.

נשמח גם אם תעבירו את הבשורה באחת הפלטפורמות הבאות

שבוע המודעות לשכול אזרחי

לקבלת כל החומרים והמידע
אודות שבוע ושבת המודעות

דילוג לתוכן