פעילות ציבורית

מתוך הבנה שרק פעילות ציבורית רחבה בנוסף לפעילות בקרב המשפחות השכולות והקהילות, תיצור שינוי רחב בחברה הישראלית, ומתוך הבנה שניתן לסייע למשפחות בהיקף רחב באמצעות חקיקה, העמותה פועלת בשני אפיקים נוספים:

  • חקיקה
  • עבודה בתוך מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית

חקיקה 

העמותה פועלת לקידום חקיקה להבטחת הזכויות של המשפחות.

הישגי העמותה בחקיקה:

  • קצבה חד פעמית בגין פטירה של ילד שקיבל קצבת נכות ונפטר
  • סיוע בשיקום מקצועי להורים לאחר פטירת ילדם ממחלה במיון הביטוח הלאומי-
  • פרישה לגמלאות: בהגיעם לגיל פרישה יוכלו הורים שכולים להישאר בעבודה (עד 4 שנים נוספות).

טופס הצטרפות

אנו מודים לכל אחת ואחד מכם שיסייע להצלחת המיזם בו נאמר יחד למשפחות: "אתם לא לבד בסיפור הזה".

נשמח להשתתפותכם.

נשמח גם אם תעבירו את הבשורה באחת הפלטפורמות הבאות

שבוע המודעות לשכול אזרחי

לקבלת כל החומרים והמידע
אודות שבוע ושבת המודעות